Cursos extensión universitaria

https://www.youtube.com/watch?v=kQ3J8OImpUg

Ricardo Franco, entrevista

 https://www.youtube.com/watch?v=D0xiSNwCWTc

Trilogía sobre drogas, introducción

 https://www.youtube.com/watch?v=2m_0sbHNgEI

Trilogía sobre drogas, corte 2

 https://www.youtube.com/watch?v=8RVpT0zstKw

Trilogía sobre drogas, corte 3

 https://www.youtube.com/watch?v=fCfQOxyBZOs